مدیرگروه صنایع غذایی

دکتر علی گنجلو

رشته تحصیلی:تکنولوژی مواد غذایی

پست الکترونیک: aganjloo[at]znu.ac.ir     

تلفن: 2383

فکس:


ارتباط با صنایع غذایی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید